چندبار در روز مسواک بزنم

چندبار در روز مسواک بزنم : توصیه عمومی دندانپزشکان بر استفاده از مسواک 3بار در روز است تا خطر ابتلا به پوسیدگی و بیماریهای لثه به حداقل برسد.

برای هر بار مسواک زدن صحیح که تمام سطوح دندانی را تمیز نماید نیاز به 3-2 دقیقه زمان است.
این در حالی است که به صورت متوسط مسواک زدن ما کمتر از این زمان طول می کشد. این بدان معناست که اغلب ما وقت کافی را صرف تمیز کردن دندانهایمان نمی کنیم و دندانهایمان به طور کامل تمیز نمی شوند. بنابراین خطر پوسیدگی و بیماری لثه همچنان باقی است. پس توصیه می کنیم حتما وقت کافی 7 الی 10 دقیقه در روز صرف تمیز کردن دندانهایتان نمائید.

برخی از مراجعین علت کوتاه بودن زمان مسواک زدن را کف کردن خمیردندان و احساس ناخوشایند آن ذکر می کنند. برای این دسته در افراد توصیه می کنیم خمیر دندان کمتری روی مسواک خود قرار دهند وحتی الامکان از خیس کردن مسواک خود قبل از شروع به مسواک کردن پرهیز نمایند تا این حالت ناخوشایند به حداقل برسد. یک راه مناسب دیگر برای مسواک زدن به مدت مناسب انجام آن در جلوی تلویزیون است.

چندبار در روز مسواک بزنم