چند نوع دهانشویه وجود دارد ؟

به طور کلی دهانشویه ها دو نوع هستند:
ضد میکروبی ودهانشویه فلوراید.

دهانشویه : هر دو نوع برای جلوگیری از ایجاد پوسیدگی دندان مفیدند با این تفاوت که نوع ضد میکروبی آن روی میکروبهای عامل بیماری لثه نیز موثر است ودر بسیاری از موارد حین درمان بیماری لثه تجویز می گردد.

برخی از دهانشویه ها دارای عوارض جانبی همچون تغییر رنگ دندانها و تغییر حس چشایی می باشد بنابراین پیش از استفاده از دهانشویه و تعداد دفعات استفاده از آن با دندانپزشک خود مشورت کنید.