چه زمانی نیاز به جراحی لثه است؟

جراحی لثه ، گاه به دنبال بیماری لثه بافت های حمایت کننده دندان دچار التهاب و تحلیل می شوند که باقی ماندن دندان را به مخاطره می اندازد و اگر بدون درمان رها شود باعث لقی دندان و افتادن آن می شود
بنابراین جهت حفظ دندانها و سلامت دهان نیاز به جراحی توسط متخصص بیماری های لثه تشخیص و انجام می گردد.