درمان ارتودنسی و مراقبتهای دندان و لثه

رعایت بهداشت دهان به کمک مسواک، دهانشویه و سایر وسایل در طول درمان ارتودنسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا سیم هایی که برای ردیف کردن دندان ها استفاده می شوند تمیز کردن دندانها را دشوار می نماید و باعث گیر غذایی و تجمع میکروب ها در مجاورت خود می شوند.

به همین دلیل یکی از عوارض شایع به دنبال درمانهای ارتودنسی پوسیدگی های متعدد روی دندانها و بروز بیماری لثه در افراد است.

به همین خاطر برای کمک به تمیز کردن دندانها ابزار خاصی عرضه شده که شامل مسواکها ی مخصوص ارتودنسی، مسواک بین دندانی، دهانشویه و… هستند.

درمان ارتودنسی