اجزای ایمپلنت

اجزای ایمپلنت

ایمپلنت از دو قسمت تشکیل می شود:
اجزای ایمپلنت ـ قسمت اصلی (بدنه) که در داخل استخوان قرار می گیرد و دیده نمی شود و قسمت بالایی ( روکش) که شبیه دندان است و دیده می شود.
طی جلسات اول بدنه در داخل استخوان قرار می گیرد که این عمل طی یک جراحی کوتاه همراه با بی حسی موضعی انجام می شود.
پس از این مرحله به استخوان اطراف فرصت داده می شود تا با بدنه ایمپلنت جوش بخورد که بین 2 یا 6 ماه طول می کشد وقتی که دندانپزشک از جوش خوردن ایمپلنت مطمئن شد مرحله بعدی درمان که شامل قالبگیری و قرار دادن روکش روی ایمپلنت است انجام می شود.